Contact

Verzekeringen

Reisverzekering
Basisdekking Standaard
Hulpverlening Kostprijs
Telecommunicatie: € 100,--
Buitengewone kosten: Kostprijs
Huur vervoermiddel, per dag per object € 100,--
Schade logiesverblijven € 300,--
Bagage Standaard
Totaal verzekerd bedrag Foto, film, video- en computerapparatuur: € 3.000,--
Sieraden: € 1.250,--
Horloges: € 300,--
Per (zonne)bril/set contactlenzen: € 300,--
Kunstgebitten en kunstmatige elementen: € 300,--
Per opblaasboor, zeilplank, kano: (incl. aan- en toebehoren) € 300,--
Per fiets: (incl. aan- en toebehoren) € 300,--
Autoslederadio. per slede: € 300,--
(Auto)telecommunicatie-apparatuur, per polis: € 300,--
Compact disc, videobanden, per polis: € 200,--
Op reis meegenomen geschenken, per polis: € 300,--
Tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis: € 300,--
Reisdocumenten: Kostprijs
Huur tent, per polis: € 300,--
Eigen risico per polis per verzekerde: € 50,--
Geneeskundige kosten
Gemaakt in Nederland: € 1.250,--
Gemaakt binnen Europa: Kostprijs
Gemaakt buiten Europa: Kostprijs
Tandheelkundige kosten: € 350,--
Ongevallen Verzekerde bedragen per persoon:
Bij overlijden Persoon ouder dan 15 jaar jonger dan 71 jaar: € 12.500,--
Persoon jonger dan 16 jaar: € 3.000,--
Persoon 70 jaar of ouder: € 3.000,--
Gehandicapte personen: € 1.250,--
Zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc of meer: € 2.500,--
Bij algehele blijvende invaliditeit Persoon ouder dan 15 jaar jonger dan 71 jaar: € 50.000,--
Persoon jonger dan 16 jaar: € 65.000,--
Persoon 70 jaar of ouder: € 3.000,--
Gehandicapte personen: € 22.500,--
Zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc of meer: € 2.500,--
Aansprakelijkheid, indien meeverzekerd per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen (volgens Algemene Voorwaarden 53:10): € 250.000,--
Artikel 2 Bijzondere Voorwaarden
Artikel 2.4 Mits de onder de premie vermelde toeslagpremie is betaald, zijn de deelnemers/sters aan de door DOE reizen georganiseerde reizen tevens verzekerd voor verlies of diefstal van geld tot een maximum per persoon van: € 250,--
Artikel 2.6 Dit punt is na overleg komen te vervallen en ingeruild voor een eigen risico per polis per verzekerde van: € 50,--
Artikel 4 Aansprakelijkheid van de Europeesche
Voor wat betreft de ideale reisverzekering is de aansprakelijkheid van Nedasco per enige vervoermiddel gelimiteerd tot: € 2.000.000,--
Indien dit bedrag zou worden overschreden, worden de uitkeringen per persoon naar evenredigheid van de verzekerde bdragen verminderd, tenzij voor aanvang van de reis anders met Nedasco is overeen gekomen.
Wat betreft de annuleringsverzekering bedraagt het maximum verzekerd bedrag per persoon: € 5.000,--
Wat betreft de annuleringsverzekering bedraagt het maximum verzekerd bedrag per polis: € 20.000,--
Artikel 5 Premie/kosten/voorschotpremie
De ideale reispremie bedraagt: Voor Nederlanddekking indien van toepassing in de reissom
Voor Europadekking per persoon per dag: indien van toepassing in de reissom
Voor Europadekking inclusief toeslagen langlaufen per persoon per dag: indien van toepassing in de reissom
Voor Europadekking inclusief toeslagdekking winter-/bijzondere sporten per persoon per dag: indien van toepassing in de reissom
Voor Werelddekking per persoon per dag: indien van toepassing in de reissom
Voor Werelddekking inclusief toeslagen langlaufen per persoon per dag: indien van toepassing in de reissom
Voor Werelddekking inclusief toeslagdekking winter-/bijzondere sporten per persoon per dag: indien van toepassing in de reissom
Toeslagpremies: Voor aansprakelijkheidsdekking per persoon per dag: indien van toepassing in de reissom
Extra reiskosten plaatsvervangende begeleiding per begeleid(st)ers per dag: (artikel. 2.3) (buitenlandreizen)
indien van toepassing in de reissom

Voor geld tot € 250,- per persoon per persoon per dag:(artikel 2.4) in de reissom
Kosten: Per persoon per reis: in de reissom
Voor kinderen tot 5 jaar behoeft geen premie betaald te worden.
Bij berekening van de premie wordt de dag van aanvang en beëindiging van de reis als volle reisdag beschouwd.
De annuleringspremie bedraagt een percentage over de totale reissom van: 6%
De annuleringsverzekering word vermeerderd met een percentage assurantiebelasting van: 7,9%

^

Naar boven