Contact

Algemene reisinformatie

Inhoud

Rechten van vliegtuigpassagiers.

Kantooruren.

Zakgeld.

Fooien.

Excursies, entreegelden en gidskosten.

Reisduur.

Reisdocumenten.

Gezondheidsformaliteiten.

Dieet en wensen.

Roken.

Niet helemaal tevreden.

(Hand)bagage, rolstoel/rollator en veiligheidsmaatregelen.

Persoonlijke gegevens.

Ophaal- en terugbrengservice.

Heen - en terugreis.

Busclassificatie.

Lokaal ingehuurde bus en rijtijdenbesluit.

Geen vaste plaats.

Opstapplaatsen busreizen.

Vertrektijden.

Vluchttijden onder voorbehoud.

Vluchttoeslagen.

Vlucht missen.

Melden op de luchthaven.

Stoelreserveringen vluchten.

Luchtvaartmaatschappij en luchthaven.

Verdrag van Montreal

Op vakantie met bijvoorbeeld Ryanair / Aer Lingus.

Vliegreizen.

Parkeerkosten.

Hotelkwaliteit.

Voor - en naseizoen accommodaties, zon- en feestdagen, gedenkdagen en Ramadan.

Bouwvoorschriften.

Bouw- en onderhoudswerkzaamheden.

Legionella.

Airconditioning en verwarming.

Ongedierte.

Inwendige verzorging ter plaatse.

Gebruik creditcard.

Fotomateriaal.

Aankomst en vertrek.

Excursies en activiteiten ter plaatse.

Bezetting kamers bij meer dan 2 personen en slaapgelegenheid.

Eenpersoonskamers.

Inventaris.

Afstanden.

‘s Lands wijs, ‘s lands eer, en rondreizen.

Annuleringsvoorwaarden musicals, (theater)shows, excursies, e.d.

Openbaar vervoer.

Schoonmaak en inrichting.

Stedenbezoek tijdens nationale feestdagen.

Huur voertuigen (auto/bus/fiets/brommer/motor/brommere.d.).

Prijzen onder voorbehoud.

Boeking of reis op aanvraag.

Drukfouten.

^

Rechten van vliegtuigpassagiers

Welke rechten heeft een vliegtuigpassagier? Sinds februari 2004 bestaat er binnen de Europese Unie een wet die uw rechten als vliegtuigpassagier regelt: EC Verordening 261/2004.

Deze verordening beschermt de passagier in het geval van een vertraagde vlucht, omgeboekte vlucht, geannuleerde vluchtof overboekte vluchten bepaalt welke schadevergoeding gegeven moet worden.

EU Verordening 261/2004 is van toepassing op alle vluchten die een vlucht uitvoeren binnen de Europese Unie, alle vluchten die vertrekken vanuit de Europese Unie naar een land buiten de Unie ongeacht het land van registratie van de vliegtuigmaatschappij en alle vluchten die aankomen in een EU land en die uitgevoerd worden door een Europese luchtvaartmaatschappij.

^

Kantooruren

Voor informatie en boekingen is DOE reizen telefonisch bereikbaar van:

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Koopavonden voor boekingen:
Donderdag en/of vrijdag 18.00 - 21.00 uur.
Zaterdag: 09.30 - 16.30 uur.
Alle uitgezonderd erkende feestdagen.

Ons adres DOE reizen
Catharina van Rennesstraat 12
2135 TH Hoofddorp

Ons telefoonnummer: 023 5652187 (24 uur bereikbaar in geval van nood)
Info@DOE-reizen.nl

^

Zakgeld

Het zakgeldadvies dat door DOE reizen op gegeven is, is een indicatie en kan veranderen, bijvoorbeeld onder invloed van de wisselkoers. Het bedrag is uiteindelijk afhankelijk van uw eigen uitgavenpatroon. U bepaalt zelf wat u met uw zakgeld doet. Of u het uitgeeft aan eten, drinken of souvenirs.

Onze organisatie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor aankopen die u tijdens uw reis doet. Houd er rekening mee dat in verschillende landen koopwaar tegen hogere prijzen dan de kwalitatieve waarde van de producten wordt aangeboden, u kunt dan afdingen. Tenzij anders is overeengekomen.

^

Fooien

Als DOE reizen gebruikmaakt van plaatselijke reisleiding en chauffeurs, is het gebruikelijk dat u als blijk van waardering fooi geeft. De hoogte van het bedrag verschilt per bestemming.

^

Excursies, entreegelden en gidskosten

Een excursieprogramma, al dan niet inbegrepen, is altijd exclusief entreegelden, tenzij dit nadrukkelijk anders wordt vermeld. Als er gebruikgemaakt wordt van een lokale stadsgids, worden de kosten hiervoor over de gehele groep verdeeld. Deelname aan rondleidingen is facultatief, mits de groep is te verdelen over de begeleiders.

In uw reisbescheiden treft u informatie omtrent entreegelden en gidskosten aan. Deze prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijziging (van het programma). De volgorde waarin de excursies uitgevoerd worden, kan gewijzigd worden en in uitzonderlijke gevallen wordt ervoor gekozen om excursies niet uit te voeren.

^

Reisduur

De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertrek en aankomsttijden. Een reis kan op de eerste dag bijvoorbeeld beginnen met een vertrek om 23:00 en op de laatste dag eindigen met aankomst op 01:00

^

Reisdocumenten

Voorafgaand aan of bij boeking van de reis zal DOE reizen u de benodigde algemene informatie verstrekken over de vereiste reisdocumenten. U dient er echter zelf voor te zorgen bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten.

^

Gezondheidsformaliteiten

Op het moment van het samenstellen van ons programma zijn in het algemeen geen van de bestemmingen aanvullende gezondheidsbepalingen van toepassing.

Daar deze bepalingen kunnen wijzigen adviseren wij de betrokken instanties ( GG&GD of uw huisarts of www.gezondnaardezon.nl) te raadplegen en te informeren of vaccinaties noodzakelijk zijn.

Ons reisprogramma is bedoeld voor verschillende groepen reizigers. Voor deze groepen is er extra zorg besteed aan vervoer, accommodatie en samenstelling van het reisprogramma. Wij wijzen u erop dat u om deel te kunnen nemen aan een reis dient te voldoen aan de inschrijfvoorwaarden. Deze worden per reis door DOE reizen samengesteld. U dient altijd in zekere mate zelfstandig te zijn, voldoende mobiel te zijn, zelf uw bagage te kunnen handelen. (Mocht dit voor u een probleem zijn, dan dient u zelf voor begeleiding te zorgen.) bij eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u met DOE reizen contact opnemen.

^

Dieet en wensen

Omdat de keukens van hotels in het buitenland niet zo goed ingesteld zijn op diëten als de keukens van hotels in Nederland, erkent onze organisatie geen aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van dieetwensen . Een dieetwens is een voorkeur en wordt nooit gegarandeerd.

Een (medisch) dieet kan enkel als voorkeur opgegeven worden.

Een hotelier kan voor de uitvoering ervan kosten in rekening brengen. U dient deze kosten aan hem te voldoen.

Als een wens dermate essentieel voor u is dat u de reisovereenkomst enkel aan wilt gaan als u de garantie krijgt dat aan uw wens tegemoet gekomen wordt, dient u een essentie aan te vragen.

Kosten voor het aanvragen van een essentie: medische essentie: € 23 per boeking, overige essenties: € 27 per boeking. De facturering van de kosten voor de essentie is tevens uw bevestiging van de acceptatie van de essentie.

Met uw wensen (preferenties) die bij boeking kenbaar zijn gemaakt, houden wij zo veel mogelijk rekening. Een preferentie kunnen wij echter niet garanderen. In veel gevallen zijn wij afhankelijk van hoteliers en andere dienstverleners.

Essenties, ook op medische gronden zoals diëten, rolstoel mee, hoogtevrees etc. zijn niet mogelijk.

In de praktijk is gebleken dat deze niet te garanderen zijn. Wel dient u hiervan tijdens boeking melding te maken, opdat er zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden.

Voor het meenemen van extra bagage (ook van bijvoorbeeld een rolstoel) dient altijd toestemming gevraagd te worden in verband met mogelijke kosten en de beperkte bagageruimte aan boord van een vlucht of touringcar.

^

Roken

De meeste accommodaties voeren rookbeleid, hetgeen soms betekent dat bijvoorbeeld op de kamer of in andere delen van het hotel niet gerookt mag worden. Zowel aan boord van touringcars, treinen als vliegtuigen is het verboden te roken. Dit verbod geldt eveneens in publieke ruimtes en horeca.

Het is verboden te roken in de horeca, zowel op kamers als de openbare ruimtes in d volgende landen.

Nederland
Ierland
Groot-Brittannië
U dient sowieso rekening te houden met een landelijk rookverbod, waarbij dit geen reden kan zijn uw reservering kosteloos te annuleren of wijzigen vanwege minder (rook)genot.

U dient zich aan de voorschriften te houden. Gevolgen van overtreding van de voorschriften komen voor uw rekening

DOE reizen houd zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

^

Niet helemaal tevreden

Het kan gebeuren dat u op uw bestemming of tijdens de reis niet helemaal tevreden bent of de uitvoering van de reis niet overeenkomt met uw bevestiging.

Dan dient u dit eerst te melden bij de betrokken dienstverlener (hotelier, vervoerder e.d).

Wordt de tekortkoming niet opgelost en doet dit afbreuk aan de kwaliteit van uw reis,dan moet deze direct worden gemeld bij de DOE reizen vertegenwoordiging ter plaatse. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, of biedt deze geen tevredenstellende oplossing, dan dient u direct telefonisch (0031)(0)23 5652187) contact op te nemen met ons hoofdkantoor (24 uur per dag bereikbaar).

Collect-calls worden niet aangenomen .

Indien de tekortkoming niet is weggenomen en/of naar uw mening aanleiding gaat geven tot een klacht bij thuiskomst, kunt u deze schriftelijk laten vastleggen bij de DOE reizen vertegenwoordiger ter plaatse of, indien dit onmogelijk is, alsnog bij de reisorganisator telefonisch melden. Indien u onverhoopt verzuimt een tekortkoming door te geven bij aanvang van het probleem en/of tijdens het verblijf, kan dit betekenen dat u het recht op genoegdoening verliest, daar wij niet in de gelegenheid zijn gesteld een oplossing te bieden.

Na afloop van uw reis dient u de klacht binnen één maand schriftelijk bij ons hoofdkantoor te Hoofddorp in te dienen. U dient een kopie van het ter plaatse ingevulde klachtenformulier als bijlage toe te voegen. Wij attenderen u erop dat groepsklachten en klachten ingediend via het enquêteformulier niet in behandeling worden genomen. Indien u niet aan de meldingsplicht en klachtenrapportage voldaan hebt en de dienstverlener of onze organisatie daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt het recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten.

^

(Hand)bagage, rolstoel/rollator en veiligheidsmaatregelen

Reizigers zijn verplicht hun naam, woonplaats en vakantieadres zowel aan de binnenkant als op de buitenkant van de bagage te vermelden. Het verdient aanbeveling uw huisadres achterwege te laten. Zo brengt u niemand in de verleiding om misbruik te maken van uw afwezigheid tijdens uw vakantie.

Zonder labels kunnen wij sowieso geen verantwoordelijkheid dragen voor zoekgeraakte bagage.

Indien uw bagage niet is aangekomen of beschadigd is geraakt, dient u hier direct melding van te maken. Als dit na een vlucht geconstateerd wordt, dient u dit direct bij de balie van de luchtvaartmaatschappij te melden en een zogenaamd PIR-rapport te vragen. Uw instapkaart (boardingpass) met het zogenaamde claimtag-nummer is hierbij altijd noodzakelijk. Gooit u deze daarom niet weg voordat u er zeker van bent dat uw bagage (onbeschadigd) is aangekomen. De vergoedingen bij verlies, vertraging of schade van aangegeven bagage worden beperkt door het Verdrag van Warschau of Montreal tot ± 1230 euro. Bij incheck kunt u de luchtvaartmaatschappij om een hogere limiet vragen middels een verklaring en extra vergoeding.

Kostbare artikelen en medicijnen (in hoeveelheden acceptabel voor de duur van de reis), dienen als handbagage te worden vervoerd in verband met mogelijk verlies of een verlate aankomst van uw koffer en de geldende handbagagerestricties.

Houdt u er, eveneens rekening mee dat als gevolg van verscherpte veiligheidsmaatregelen op luchthavens, meename van vloeibare stoffen in de handbagage tot maximaal 100 ml of minder is, en in dat geval het totaal in aparte verpakkingen (flesjes) in één doorzichtige, afsluitbare zak van 1 liter (ca. 20 bij 20 cm.) moeten zitten. Stoffen als shampoo, tandpasta, zonnebrand, crèmes, gel, drank, etc mogen niet in grote hoeveelheden worden meegenomen.

Hierboven genoemde artikelen die via See Buy Fly op Schiphol, dan wel voorbij het punt waar u uw boarding pass heeft getoond, gekocht zijn, ook in grotere hoeveelheden, worden met de Gate Delivery Service verzegeld overhandigd bij de gate. Wacht met het openen van de tas tot de laatste controle op de laatste luchthaven van heen- of terugreis.

Voor busreizen: vanwege veiligheidsvoorschriften en de beperkte beschikbare ruimte in bussen, mag u één koffer van maximaal 20 kg per persoon plus handbagage meenemen.

Bij DOE reizen is het meenemen van rolstoelen/rollators gelimiteerd, omdat de DOE reizen zwaar zijn, diverse locaties moeilijk bereikbaar zijn en de accommodaties niet altijd rolstoelgeschikt zijn. Wil men toch mee? Vraag dan even of het mogelijk is op de reis naar keuze.

Voor vliegreizen geldt over het algemeen een bagagevrijdom van 15 kg. per persoon in één verpakking (koffer / rugzak).

Voorts kunt u één tas als handbagage aan boord meenemen. Het gewicht hiervan is beperkt. De maximale afmeting van uw handbagage (1 stuk maximaal) mag 55x35x25 cm zijn.

Daar er geen bagageservice inbegrepen is, zullen begeleiders, chauffeur e.d. uw bagage niet voor u dragen. Als u extra bagage mee wilt nemen, dient u hiervoor vooraf toestemming aan te vragen. U bent altijd verantwoordelijk voor uw eigen bagage.

^

Persoonlijke gegevens

DOE reizen vereisten dat u bij boeking persoonlijke gegevens verstrekt die voor een correcte uitvoering van de reis van belang (kunnen) zijn.

Deze bepaling betreft niet alleen een verstandelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep belangrijk kunnen zijn.

De aanmelder dient ons vóór of uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor het sluiten van de reisovereenkomst en de uitvoering daarvan, omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers, te verstrekken.

U dient verstandelijke of lichamelijke functiebeperkingen en andere hoedanigheden die voor een goede uitvoering van de reis voor de betrokkene of voor de groep van belang kunnen zijn op voorhand, uiterlijk bij het boeken van de reis, bij ons te melden.

Het is verboden om zich te laten registreren onder een valse naam of adres.

Wij behouden ons het recht voor om, bij gebleken onregelmatigheden, personen als reiziger te weigeren.

^

Ophaal- en terugbrengservice

Soms kunt u kiezen uit verschillende opstapplaatsen, waarheen u na afloop van de reis ook weer wordt teruggebracht. Na boeking zal DOE reizen de opstapplaatsenbekend maken. (wijzigingen voorbehouden)

De kosten van ‘vervoer’ naar de opstapplaats worden standaard niet door DOE reizen vergoed. Deze kunnen wel bijgeboekt worden.

Haal&breng taxi

  km km retourtje enkeltje
meer dan  0 minder of gelijk aan 50 € 100,00 € 70,00
50 100 € 150,00 € 105,00
100 150 € 200,00 € 140,00
150 200 € 250,00 € 175,00
200 250 € 300,00 € 210,00

^

Heen - en terugreis

Wij garanderen u de gekozen plaatsclassificatie in de bus op zowel heen- als terugreis vanaf het overstappunt in Nederland tot het eerste uitstappunt of overstappunt op uw bestemming vice versa. In verband met het Rijtijdenbesluit zal de chauffeur in geval van bijvoorbeeld vertragingen of noodweer in enkele gevallen genoodzaakt zijn u vanaf een eerder opstappunt per taxi of ander vervoermiddel veilig naar uw eindbestemming te brengen.

^

Busclassificatie

De bij de ANVR aangesloten organisatoren van busreizen hebben voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de bussen standaard vast te leggen en te publiceren. Daarbij is een

 

onderscheid gemaakt naar

Tourist Class

Comfort Class

Royal Class


TCL

COM

ROY


dubbele beglazing

dubbele beglazing

dubbele beglazing


toilet aan boord

toilet aan boord

toilet aan boord


koelkast

koelkast

koelkast


koffiezetapparaat

koffiezetapparaat

koffiezetapparaat


2 passagiersdeuren rechterzijde

2 passagiersdeuren rechterzijde

2 passagiersdeuren rechterzijde


luchtvering

luchtvering

luchtvering


stereo geluidsinstallatie

stereo geluidsinstallatie

stereo geluidsinstallatie


airconditioning

airconditioning

airconditioning

Onderlinge stoelafstand:

75 cm

85 cm

94 cm

Hoek verstelbaarheid stoel:

30º

35º

45º

Voetsteun:

vast

verstelbaar

meervoudig

Verstelbare beensteun:

neen

neen

neen

 

Prijzen barservice bussen

In de eigen bussen bevindt zich een koelkast en een koffiezetapparaat. U kunt de volgende dranken altijd tegen onderstaande prijzen verkrijgen: Warme dranken: €0,50 Fris: €0,75 Bier: €1,00

^

Lokaal ingehuurde bus en rijtijdenbesluit

De busclassificaties en het Keurmerk Touringcarbedrijf zijn niet van toepassing op de door DOE reizen georganiseerde reizen waar gebruik wordt gemaakt van zogenaamde lokale bussen of tijdens programmaonderdelen die als gevolg van force majeure en/of het aangepaste Rijtijdenbesluit met een lokale touringcar en/of chauffeur moeten worden uitgevoerd. Het betreft namelijk de inzet van buitenlandse of lokale bussen. Zo beschikken de lokale bussen niet altijd over een toilet of kan hier geen gebruik van worden gemaakt. Het ontbreken van een toilet kan dan ook nimmer reden zijn voor ontbinding van de reisovereenkomst voorafgaande aan het vertrek, noch kan DOE reizen achteraf verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke negatieve consequenties. Tijdens de inzet van bussen op reizen in dit programma waar expliciet vermeld staat dat er airconditioning aan boord is mag u dit uiteraard verwachten. Voor de overige reizen kunnen wij dit niet garanderen. De touringcars die tijdens de lokale excursies, transfers van de luchthaven naar uw accommodaties vice versa, etc., vallen niet onder het Keurmerk of de busclassificatie, maar voldoen uiteraard wel aan de plaatselijke veiligheidsnormen.

^

Geen vaste plaats

Afspraak bij DOE reizen tijdens excursie of rondreizen: u krijgt geen vaste plaats in de bus. Er kan eenmaal per dag aan iedere passagier gevraagd worden een plaats op te schuiven.

^

Opstapplaatsen busreizen

U dient zich minimaal 30 minuten voor de op uw deelnemerslijst vermelde vertrektijd te melden op het opstappunt. Indien u om welke reden dan ook niet op de vereiste vertrektijd aanwezig bent, kan dit betekenen dat u uw bus mist. Mocht u onverhoopt het vervoer gemist hebben, of niet (tijdig) aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via telefoonnummer 023 5652187. Onze medewerkers zullen alsnog alles in het werk stellen om vervoer voor u te regelen, echter de hieruit voortvloeiende kosten zijn voor eigen rekening.

^

Vertrektijden

De definitieve vertrektijden van zowel vlieg-, trein-, boot-, als busreizen vindt u in uw reisbescheiden. Deze tijden kunnen afwijken van de u bij boeking opgegeven informatieve tijden. Controleer uw reisbescheiden dus goed. Te allen tijde kunnen ook op de dag van vertrek uit Nederland of bij terugreis uit het buitenland nog wijzigingen worden aangebracht. U wordt hiervan zo mogelijk op de hoogte gebracht. Ook kan het voorkomen dat er een wachttijd ontstaat op een internationale luchthaven door niet altijd goed aansluitende vluchten.

^

Vluchttijden onder voorbehoud

Vluchttijden zijn altijd indicatief en onder voorbehoud van wijziging. Voor informatie over actuele vertrektijden kunt u teletekst, www.schiphol.nlofbijvoorbeeld www.eindhovenairport.nlraadplegen, hier kunt u zich aanmelden om per sms of per e-mail op de hoogte gehouden te worden over uw vlucht.

Ook kunt u binnen Nederland medewerkers van Schiphol telefonisch bereiken op: 0900 0141 of van Eindhoven Airport op 0900 9505 (€ 1,30/min.)

DOE reizen is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in informatie verstrekking van anderen.

Uw vlucht kan, door allerlei redenen, vertraging oplopen. Wij willen er op wijzen dat onze organisatie niet aansprakelijk is voor het missen van openbaar-, taxi- of ander door uzelf georganiseerd vervoer door uw vertraagde vlucht, dan wel voor uit de vertraging voortvloeiende (meer)kosten voor vervoer (zoals bijv. extra parkeergeld, het nemen van een taxi i.p.v. de trein etc.)

^

Vluchttoeslagen

Bij enkele reizen wordt de reissom gecalculeerd op basis van bepaalde klassen van vliegtuigstoelen. Luchtvaartmaatschappijen hebben een beperkt aantal stoelen beschikbaar per klasse. Dit kan ertoe leiden dat een door u gekozen klasse niet meer beschikbaar is. U kunt er dan voor kiezen een andere, duurdere maar niet per definitie kwalitatief betere, klasse vliegtuigstoelen te boeken. Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij, vlak voor vertrek, toch nog enkele stoelen in bepaalde klassen beschikbaar heeft. Deze stoelen worden dan vaak goedkoper verkocht. Het gevolg is dat reizigers die hiervan gebruik maken, wellicht minder betaald hebben dan u en toch in dezelfde stoelklasse zitten als u. In een dergelijk geval vindt er geen restitutie plaats.

^

Vlucht missen

Wanneer u een heenvlucht mist, dan komt in principe de terugvlucht ook te vervallen. De reden hiervoor is dat u een retourvlucht hebt geboekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een nieuw retourticket en de transfer voor de aansluiting van de reis! Alle bijkomende kosten, voortvloeiend uit het reizen per groep zijn ook voor uw rekening.

^

Melden op de luchthaven

U dient zich minimaal 2,5 uur voor de op uw ticket vermelde vertrektijd te melden op de binnen- of buitenlandse luchthaven. Indien u om welke reden dan ook niet op de vereiste meldingstijd aanwezig bent, kan dit betekenen dat u uw vlucht mist en/of uw recht op een stoel verliest. Onze medewerkers zullen alsnog alles in het werk stellen om een vlucht voor u te regelen, echter wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de hieruit voortvloeiende kosten. Deze kosten kunnen wij evenmin voorschieten.

^

Stoelreserveringen vluchten

DOE reizen kan om logistieke en technische redenen geen zitplaatsreserveringen maken voor de in ons programma opgenomen vluchten. Als u specifieke wensen hebt, raden wij u aan zo vroeg mogelijk op de luchthaven in te checken zodat de kans dat aan uw wensen tegemoet gekomen kan worden zo groot mogelijk is.

^

Luchtvaartmaatschappij en luchthaven

Alle in onze publicaties genoemde luchtvaartmaatschappijen en luchthavens zijn onder voorbehoud van wijziging.

^

Verdrag van Montreal

Luchtvaartmaatschappijen gevestigd in de Europese Unie en luchtvaartmaatschappijen uit landen die het verdrag van Montreal (EG 889/2002) geratificeerd hebben, legden in een ‘kennisgeving’ aansprakelijkheidsregels vast. Deze ‘kennisgeving’ maakt deel uit van de reisovereenkomst.

^

Op vakantie met bijvoorbeeld Ryanair / Aer Lingus

Op deze vluchten is tegen betaling een assortiment koude- en op Trans Atlantische vluchten soms ook warme - snacks en (fris)drank verkrijgbaar.

^

Vliegreizen

Als u een retourticket via onze organisatie heeft gekocht, dient u er rekening mee te houden dat, als u geen gebruik maakt van de heenreis, de gehele vlucht geannuleerd kan worden zonder recht op restitutie.

^

Parkeerkosten

Wanneer u met de eigen of gehuurd vervoer reist, geldt dat eventuele parkeerkosten altijd voor uw eigen rekening komen. Dit geld ook voor de brengende en halende service verleners.

^

Hotelkwaliteit

Bij de hotelbeschrijvingen van hotels staat de officiële hotelclassificatie vermeld. Deze classificaties zijn vastgesteld door de plaatselijke verantwoordelijke instanties, naar de normen die ter plaatse worden gehanteerd. De normering kan afwijken van de Nederlandse classificatiestandaarden. De classificatie zegt iets over minimale afmetingen van bijvoorbeeld kamers, gangen, badkamers en de aanwezigheid van een lift, maar niets over de staat van onderhoud, inrichting of het meubilair van een hotel.

Op sommige bestemmingen zijn hotels niet geclassificeerd.

Daarnaast zegt de prijs niet alleen iets over de kwaliteit, maar ook alles over de ligging in een bepaalde (dure) wijk. Hotelkamers in met name steden zijn ongeacht de classificatie vaak klein en sommige kijken uit op een binnenplaats of blinde muur. In de lagere categorieën tot 3 sterren+ is soms sprake van achterstallig onderhoud, provisorische reparaties of karig meubilair of kan het zijn dat de kamer niet zo brandschoon is als u thuis gewend bent. Vlekken in de vloerbedekking, maar ook in de badkamer komen voor. Een hoge concentratie van kalk in het water kan tot aanslag leiden in badkamers.

^

Voor - en naseizoen accommodaties, zon- en feestdagen, gedenkdagen en Ramadan

Bij een aantal accommodaties worden naast de faciliteiten, ook zaken als een entertainment- of animatieprogramma genoemd. Om welke reden dan ook kan de directie van de accommodatie besluiten dat bepaalde onderdelen van zo’n programma kan door gaan of dat bepaalde faciliteiten niet aangeboden kunnen worden vanwege het o.a. laagseizoen, zon- of feestdagen e.d.

Denkt u hierbij aan een winkels, (a-la-carte)restaurant, musea, sportvoorzieningen,miniclub, spa,(sauna, jacuzzi), discotheek, fitness, tennisbaan, zwembad of miniclub. DOE reizen kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Ook kan het voorkomen in voor- of naseizoen, of bij een relatief lage bezetting van de accommodatie in het algemeen, dat maaltijden in buffetvorm alleen in menuvorm kunnen worden aangeboden, of dat bepaalde faciliteiten (bijv. een zwembad) in het voor- en naseizoen niet of beperkt zijn opengesteld door een mindere bezetting van de accommodatie of bepaalde weersomstandigheden.

^

Bouwvoorschriften

De veiligheidsnormen voor gebouwen variëren van land tot land. Iedere accommodatie moet tenminste voldoen aan de lokale wetten en normen. Wij adviseren om uzelf altijd bekend te maken met de vluchtroutes.

^

Bouw- en onderhoudswerkzaamheden

Om accommodaties in goede staat te houden, dienen er soms reparaties of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te worden. Deze maatregel komt doorgaans de veiligheid of hygiëne ten goede.

Daar deze accommodaties het gehele jaar open zijn, zullen deze werkzaamheden ook bij tijd en wijle zijn, dit kan een reden zijn van het tijdelijk niet aanbieden van een faciliteit.

Ook kan het voorkomen dat een accommodatiehouder besluit een accommodatie te verbouwen of er een gedeelte bij te laten bouwen. Het is niet altijd mogelijk om dit buiten uw verblijf om te realiseren. De accommodatiehouder zal alles in het werk stellen om de overlast voor u te beperken.

Dit geldt ook voor bouwactiviteiten in de omgeving van accommodaties waarop onze organisatie noch de accommodatiehouder van uw accommodatie invloed heeft. Wij hopen op uw begrip voor dergelijke situaties en vragen u hier begrip voor om op te brengen.

^

Legionella

De zogenoemde ‘veteranenziekte’ wordt veroorzaakt door een bacterie. Legionella microbe komt overal in kleine aantallen voor. Overheden nemen voor de gezondheid van hun burgers maatregelen om deze en andere infectieziektes, te bestrijden en te voorkomen. Op internationaal niveau wordt er een protocol toegepast met maatregelen die getroffen dienen te worden op het moment dat het Europese meldingscentrum bericht over een mogelijke besmetting in een vakantieaccommodatie.

Op www.rijksoverheid.nltreft u hierover meer informatie aan.

^

Airconditioning en verwarming

In veel landen wordt steeds meer energie- en milieubewust. Wanneer wij in een beschrijving melding maken van een airconditioning of verwarming, dan zal deze doorgaans alleen gedurende de warmste respectievelijk koudste periodes functioneren en alleen gedurende die uren van de dag of de uren dat daar de meeste behoefte aan is (ofwel gezette tijden). Een airconditioning is kan geluid maken, welke als hinderlijk kan worden ervaren.

De airconditioning wordt centraal of individueel geregeld. De centrale installatie wordt in werking gesteld op de momenten dat het merendeel van de bezoekers van de accommodatie er behoefte aan heeft. Hiervoor is gekozen omdat de installaties het milieu zwaar belasten. De installaties werken niet altijd geluidloos. U mag er niet zonder meer van uitgaan dat er een verwarmingsinstallatie aanwezig is. In sommige gevallen zijn er kosten verbonden aan het gebruiken van de airconditioning.

^

Ongedierte

In het buitenland kan het voorkomen dat u ongedierte aantreft in de accommodatie, zoals bijvoorbeeld kakkerlakken. Wij adviseren u de eventuele aanwezigheid van ongedierte te melden aan de accommodatiehouder, zodat deze maatregelen kan treffen om de overlast te beperken.

^

Inwendige verzorging ter plaatse

Deze komt u in verschillende vormen tegen, waaronder:

Logies (LG): uitsluitend verblijf, dan regelt u uw verzorging zelf.
Denkt u er wel aan dat veelal banken en winkels gesloten zijn als de aankomstdag een zaterdag of zondag betreft.

Logies en ontbijt (LO): verblijf inclusief ontbijt(buffet) , dan regelt u de lunch (pakket), het diner en de tussendoortjes zelf.
Halfpension (HP): dagelijks ontbijt- en diner(buffet) , dan regelt u de lunch en de tussendoortjes zelf.
Als u LO/HP boekt begint uw verzorging altijd met het diner op de eerste dag en eindigt de verzorging met het ontbijt op de laatste dag. Als u een late heenvlucht en/of vroege terugvlucht of aankomst heeft, waardoor u hetzij het diner op de eerste dag, hetzij het ontbijt op de laatste dag zou missen, kunnen wij geen restitutie plegen.

Volpension(VP): dagelijks, ontbijt-, lunch- en diner(buffet) , dan regelt u de tussendoortjes zelf.
De term buffetvorm, bij LO/HP/VP, betekent niet automatisch dat er volop keus is, ook betekent dit dat maaltijden niet aan tafel geserveerd worden.

Drinken (zoals koffie, thee, melk, water) tijdens de maaltijden zit in de reissom, maar (alle niet genoemde) drankjes zijn voor ieders eigen rekening en worden dus van het zakgeld betaald.
De verzorging gaat in alle gevallen in op het moment dat u in de accommodatie aankomt en eindigt na het ontbijt op de dag van vertrek, tenzij u vertrekt voor het tijdstip waarop het ontbijt normaliter plaatsvindt.

M.b.t. ultra all inclusieve dient u er rekening mee te houden dat er beperkende voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Het kan voorkomen dat uw vluchttijden dusdanig zijn dat u het eerste diner of het laatste ontbijt mist. Hiervoor is geen restitutie mogelijk.

Wanneer u een reis boekt inclusief maaltijden, kan het voorkomen dat de hotelier voor onze gasten een bepaalde ruimte (of deel van het restaurant) gereserveerd heeft. Veelal regelt hij ook de tafelschikking, waarbij het kan voorkomen dat hij reizigers zoveel mogelijk groepeert. Hierdoor kan het gebeuren dat u een tafel deelt met andere gasten. Ook is hij (in verband met de capaciteit en/of personeelsbezetting) gerechtigd het tijdstip vast te stellen waarop de maaltijd kan worden genuttigd. Het kan ook voorkomen dat onze gasten een andere maaltijd geserveerd krijgen dan andere gasten. Een en ander is gerelateerd aan het feit dat hotelgasten vaak op basis van andere voorwaarden en prijzen boeken. Uiteraard voldoen de maaltijden wél altijd aan hetgeen hierover wordt gesteld in onze reisbeschrijving.

^

Gebruik creditcard

In steeds meer landen is een pincode vereist voor gebruik van de creditcard. Derhalve is het van belang dat kaarthouders de pincode van hun creditcard hebben en onthouden. De pincode vervangt de handtekening of vult deze aan. In de overgangssituatie kan in veel gevallen nog worden volstaan met een handtekening, maar reizigers kunnen steeds vaker alleen naar de pincode worden gevraagd.

^

Fotomateriaal

De bij de accommodaties afgedrukte foto’s willen een idee geven van de betreffende accommodatie. Niet ieder appartement, bungalow of hotelkamer zijn hetzelfde qua afmeting, uitrusting en uitzicht.

^

Aankomst en vertrek

Het is een internationale regel dat de gasten hun kamer op de dag van vertrek tussen 10.00 u en 12.00 u dienen te verlaten. Uiteraard zullen wij bij late vluchten trachten u zolang mogelijk uw kamer te laten behouden, maar hiervoor kunnen wij nimmer een garantie geven. Dit ook omdat de aankomende gasten in de regel vanaf 16.00u de accommodatie mogen betrekken en er tussentijds een schoonmaak moet plaatsvinden.

^

Excursies en activiteiten ter plaatse

Eventueel genoemde en/of lokaal extra te boeken excursies of activiteiten kunnen opgenomen worden in het programma, maar vallen buiten de invloedsfeer van DOE reizen. DOE reizen of haar vertegenwoordiger ter plaatse publiceert en bemiddelt slechts uit service-overwegingen. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van deze excursies. Lokale excursies zijn immer onder voorbehoud van voldoende deelname, en afhankelijk van seizoensinvloeden uitvoerbaar, maar kunnen ook om andere redenen geannuleerd zijn of worden. Alle programma’s en activiteiten die mogelijk per regio staan vermeld in deze brochure worden aangeboden door plaatselijke agenten. Deze zijn daarom altijd voorlopig en onder voorbehoud. DOE reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte excursies of activiteiten.

^

Bezetting kamers bij meer dan 2 personen en slaapgelegenheid

In onze programma treft u de mogelijkheid aan om met meerdere personen gebruik te maken van een (2-persoons)kamer. De kamer wordt in de reisbescheiden en facturen als volgt bevestigd: 1/3;1/4;2/3;2/4-PK; etc. De kamer betreft echter meestal een 2-persoonskamer en kent doorgaans dezelfde afmetingen. Ook de grootte of ruimte van het balkon is bedoeld voor 2 personen. Vaak worden verrijdbare bedden bijgeplaatst. De kwaliteit van bedden wijkt soms af van de gangbare. Deze zijn soms minder comfortabel en dunner dan u thuis gewend bent, of kennen dunnere spiralen. Ook dient u rekening te houden met beperkte kastruimte en hangers. Vanwege de bijplaatsing van bedden is de loopruimte beperkt(er). Een voordeel van het gebruik van deze kamers is echter meestal de iets goedkopere gemiddelde reissom per persoon.

^

Eenpersoonskamers

De vraag naar eenpersoonskamers is groter dan het aanbod.

Helaas worden voor eenpersoonsgebruik soms kleinere kamers van mindere kwaliteit aangeboden, met minder faciliteiten of die minder gunstig gelegen zijn. De kamers zijn vaak minder gunstig gelegen en ze verschillen qua faciliteiten en ruimte vaak van tweepersoonskamers.

Voor een eenpersoonskamer dient meestal een toeslag te worden betaald.

Het plaatsen van een derde of vierde bed in een tweepersoonskamer, houdt in dat de loop- en leefruimte in de kamer beperkt wordt. Vaak is het derde bed een opklapbed of een stretcher.

^

Inventaris

Graag willen wij u erop attenderen dat de inventaris in appartementen e.d. bescheidener is dan u misschien thuis gewend bent. Controleer de inventaris en meld de tekortkomingen, om reclamatie achteraf te voorkomen.

Indien er melding wordt gemaakt van een kitchenette of open keuken is het vervaardigen van uitgebreide maaltijden niet mogelijk. Het kan voorkomen dat het aanwezige servies niet overeenkomt met het aantal gasten in het appartement.

^

Afstanden

Alle afstanden die vermeld worden, zijn hemelsbreed gemeten. Dit betekent dat de afstanden die bijvoorbeeld te voet of met de auto afgelegd worden, niet altijd overeenkomen met de afstand zoals die in de informatie vermeld wordt.

^

‘s Lands wijs, ‘s lands eer, en rondreizen

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten, ander klimaat, anders dan thuis. U dient hiermee bij uw vakantieverwachtingen rekening te houden.

U zult daarom ook zelf voorbereiding moeten treffen om met een goed verwachtingspatroon op vakantie te gaan. Zeker tijdens rondreizen kan het voorkomen dat geplande excursies of reisonderdelen komen te vervallen wegens weersomstandigheden of lokale gebruiken. Elke regio of stad/dorp kent zijn eigen feesten, gebruiken en tradities. Ook dient u rekening te houden met het feit dat comfort van transport/ infrastructuur, verblijf, maaltijden en het klimaat anders zijn dan thuis. En ook is het mogelijk dat plaatselijke autoriteiten een bepaalde bezienswaardigheid onaangekondigd sluiten. Tijdens feestdagen en religieuze feesten in b.v. een kerk of bezienswaardigheid zal het niet altijd mogelijk zijn deze te bezoeken. Tijdens het schrijven van het reisprogramma kon hier geen rekening mee worden gehouden. DOE reizen zal in bovenstaande gevallen proberen u een alternatief programma aan te bieden. Het is in uw belang dat u als reiziger flexibel ingesteld bent.

^

Annuleringsvoorwaarden musicals, (theater)shows, excursies, e.d.

Wij willen u er op attenderen dat de annuleringsvoorwaarden uitdrukkelijk niet van toepassing zijn op de musicaltickets, (theater)shows, excursies e.d. Na bestelling van een ticket is, na de optieperiode, geen restitutie of wijziging mogelijk. De annuleringsbepalingen uit de reisvoorwaarden zijn derhalve niet van toepassing, de annuleringskosten bedragen 100%.

^

Openbaar vervoer

Houdt u er rekening mee dat niet alle accommodaties (goed) bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor veranderende omstandigheden voor zover het openbaar vervoer betreft.

^

Schoonmaak en inrichting

In de beschrijvingen van de verschillende accommodaties wordt doorgaans gemeld hoe vaak er wordt schoongemaakt en hoe vaak een wissel van handdoeken en beddengoed plaatsvindt. De accommodaties kennen soms een authentieke sfeer. De “Inns, Manors en Bed and Breakfasts” betreffen soms zeer oude gebouwen, waardoor achterstallig onderhoud soms voorkomt. Kalkaanslag in bijvoorbeeld de badkamer en keuken is niet ongebruikelijk. Spinrag onder het bed, op kasten en in de hoeken van een kamer of appartement komt net als in Nederland ook in Groot-Brittannië en Ierland soms voor. Vlekken in de vloerbedekking komen voor, niet (in hoogte) verstelbare douchekoppen, geen mengkranen, richels of vensterbanken zijn soms niet gestoft en keukengerei is niet altijd streeploos gereinigd. Ook ietwat versleten en slecht bij elkaar passend meubilair komt voor. Soms treft u alleen een bad aan zonder douche.

^

Stedenbezoek tijdens nationale feestdagen

Wij maken u erop attent dat tijdens feestdagen veelal musea, winkels en monumenten gesloten zijn en (goede) restaurants tevoren gereserveerd kunnen zijn door de plaatselijke bevolking. Openbaar vervoer is doorgaans zeer beperkt.

^

Huur voertuigen (auto/bus/fiets/brommer/motor/brommere.d.)

Voor alle huur van voertuigen geldt dat een internationaal geaccepteerde creditcard verplicht is voor de huurder/bestuurder. Hiermee dient de hoofdbestuurder de borgsom voor het vervoer altijd te voldoen. Vaak worden er voorwaarden gesteld aan. de leeftijd van de hoofdbestuurder en het aantal jaren dat de hoofdbestuurder in het bezit dient te zijn van een rijbewijs. Deze voorwaarden verschillen per land. Informeert u ter plaatse naar de verzekeringsvoorwaarden. Zo is het mogelijk dat er bij een reeds inbegrepen CDW verzekering een bepaald bedrag als eigen risico blijft bestaan, die u ter plaatse mogelijk kunt afkopen door het afsluiten van een extra verzekering. Op de schadeverzekering zijn twee uitzonderingen, namelijk de voorruit, de onderkant van de auto en sleutels ; schade aan deze onderdelen is nooit gedekt, zelfs niet door de SCDW. Onder de onderkant van de wagen worden tevens de banden en wielen verstaan. In het geval van schade, een ongeval, diefstal of het verloren gaan van de auto, dient u altijd een politierapport, een schaderapport en een kopie van uw identiteitsbewijs te kunnen overhandigen aan de verhuurder. U dient terstond de autoverhuurmaatschappij en politie in kennis te stellen van een incident. Indien u betrokken bent bij een incident, dient u naast bovenstaande gegevens, tevens een kopie van het kentekenbewijs van de betrokkene en identiteitsgegevens te bemachtigen. Denkt u eraan - voor uw eigen veiligheid en om achteraf problemen te voorkomen - dat u bij het ophalen van de auto altijd controleert of deze in orde is. Denkt u hierbij met name aan de benzinestand, het reservewiel, lak- en krasschade, banden etc. Indien u opmerkingen heeft, dient u hiervan direkt bij de autoverhuurder een aantekening te laten maken en bewijs hiervan te verkrijgen. De schadeverzekering zal nimmer uitkeren in geval bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeerde. De diefstalverzekering dekt geen schade in het geval de sleutels in de auto zijn achtergebleven. Evenmin bestaat er dekking aangaande het verkeerd tanken van brandstof. Zie de autohuurpagina’s in deze brochure voor extra informatie en voorwaarden.

^

Prijzen onder voorbehoud

Alle prijzen en aanbod zijn onder voorbehoud. Met het openbaren van dit 2011 aanbod, vervallen al onze vorige aanbiedingen en prijzen.

^

Boeking of reis op aanvraag

Als u bij uw reis of een reisonderdeel ‘op aanvraag’ ziet staan, dan betekent dat dit de vooraf door ons ingekochte plaatsen niet meer beschikbaar zijn. Wel kunnen wij dan bij voorbeeld de hotelier(s) of luchtvaartmaatschappij een extra plaats aanvragen, zodat u alsnog mee kunt op de reis van uw keuze. Daarvoor hebben wij echter wat tijd nodig, zodat wij niet direct kunnen zeggen of u mee kunt. Als er plaatsen vrij zijn, reserveren wij deze direct voor u: uw boeking op aanvraag is dus niet vrijblijvend en u kunt deze niet kosteloos annuleren.

Als wij een aanvraag voor u plaatsen bij de dienstverlener, dan betekent dit dat u een reisovereenkomst aangaat onder de ontbindende voorwaarde dat de aanvraag niet gehonoreerd wordt.

^

Drukfouten

Publicaties zijn te allen tijde onder voorbehoud van drukfouten. Eventuele fouten in de gepubliceerde informatie en/of prijzen worden bij uw boeking vermeld.

^

Naar boven