Contact

Tarieven voor klimaatcompensatie van vliegreis te verwarrend

Vliegreizigers die het klimaateffect van hun vlucht willen compenseren, komen terecht in een woud van tarieven waarin voor dezelfde vlucht zowel 10 als 100 euro kan worden betaald. Compensatiemaatschappijen gebruiken verschillende rekenmethoden en brengen onvergelijkbare kosten in rekening. Dit blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant.

De goedkoopste aanbieders bieden compensatie die slechts de helft van de klimaatschade neutraliseert. Dat geldt voor de KLM en Greenseat. Zij noemen hun compensatie 'CO2-neutraal'. In dat systeem wordt alleen de verstookte brandstof gecompenseerd.

Jaarlijks gebruiken vele tienduizenden vliegreizigers de mogelijkheid om hun reis klimaatneutraal te maken. Bij de Rijksoverheid is dit zelfs verplicht, en veel bedrijven doen vrijwillig mee. Hoeveel klanten het systeem trekt, houden de bedrijven geheim.

Met name klanten die denken 'klimaatneutraal' te vliegen, komen bedrogen uit bij de goedkoopste aanbieders. Volgens het internationaal klimaatpanel IPCC is klimaateffect van vliegen 2,7 keer zo groot als via de uitstoot van CO2 alleen. De goedkoopste aanbieders houden daar bewust geen rekening mee.

Broeikas

Vliegtuigen stoten op kruishoogte (8 tot 13 kilometer) niet alleen CO2 uit maar ook NOx, waterdamp, onverbrande koolwaterstoffen, roet en sulfaatdeeltjes. Die beïnvloeden volgens experts de atmosferische samenstelling en daarmee het broeikaseffect. Volgens Greenseat is de eenvoudige rekensom beter te begrijpen voor klanten, en worden door het goedkopere aanbod ook meer compensaties verkocht. Dat op de website van Greenseat wordt gesuggereerd dat de compensatie klimaatneutraal is, zou een vergissing zijn. 'Als dat er nog steeds staat, is het niet correct.'

Volgens onafhankelijke voorlichtingsinstantie Milieu Centraal is de IPCC-berekening van 2,7 mogelijk te hoog, maar moet voor klimaatcompensatie van vliegreizen zeker een omrekenfactor van 1,9 worden gebruikt. Andere aanbieders van klimaatcompensatie houden er rekening mee, en komen alleen al daardoor duurder uit.

Niettemin lopen ook de tarieven en het aantal gecompenseerde tonnen CO2, voor steeds hetzelfde retourtje Curaçao, bij deze maatschappijen sterk uiteen. Met een tarief van bijna 100 euro is het Duitse Atmosfair veruit het duurste. De tarieven van vrijwel alle bedrijven zijn kunstmatig laag, stelt woordvoerder Dietrich Brockhagen. Atmosfair betaalt haar projecten zelf.

 

Met name klanten die denken 'klimaatneutraal' te vliegen, komen bedrogen uit bij de goedkoopste aanbieders

 

Volgens Greenseat is de eenvoudige rekensom beter te begrijpen voor klanten, en worden door het goedkopere aanbod ook meer compensaties verkocht.

Bij klimaatneutraal vliegen zit je niet zomaar op de eerste rang.

Groen duikt in de compensatie van vliegreizen. Conclusie: Floortje-Dessing houdt zichzelf en ons voor de gek

Door Jeroen Trommelen

Het precieze aantal is onbekend, maar jaarlijks tasten tienduizenden milieubewuste consumenten bedrijven en overheden extra diep in hun portemonnee als ze een vliegreis boeken. Ze maken de reis 'klimaatneutraal' door bij te dragen aan een fonds dat bomen plant of duurzame energieprojecten financiert.

Vliegtuigen verstoken fossiele brandstof en brengen extra broeikasgas CO2 in de atmosfeer. Een jaar je huis verwarmen kost minder energie dan één retourvlucht voor één persoon over de oceaan. Dat klinkt als een goed reden om te compenseren.

Maar, wie zich verdiept in aanbod en prijs van aanbieders van compensatie, komt in een moeras van bizarre prijsverschillen, uiteenlopende hoeveelheden vermeden broeikasgas en afwijkende rekenmethoden. Groen nam de proef op de som en liet de vliegreis Amsterdam - Curaçao doorrekenen op de website van zeven compensatieaanbieders.

Niet één keer kwam de rekening uit op hetzelfde bedrag. De tarieven voor ons retourtje variëren van tien tot honderd euro, waarvoor 1,1 tot 4,5 ton CO2 wordt gecompenseerd. Kan dat eigenlijk wel, of houdt iemand ons voor de gek?

De goedkoopste aanbieder is Greenseat, dat per passagier 1,21 ton CO2 compenseert voor 9,98 euro. Op de website van Greenseat lezen we dat groen reizen wordt omschreven als 'reizen zonder negatieve gevolgen voor het klimaat'. Ambassadeur Floortje Dessing van Greenseat - presentator van reisprogramma's - zegt het zo: 'Ik reis dus klimaatneutraal en tegelijkertijd draag ik bij aan betere leefomstandigheden voor families in arme landen’.

Daarmee houdt Floortje zichzelf en ons voor de gek. Wie compenseert bij Greenseat, reist helemaal niet klimaatneutraal, zegt woordvoerder Vitas Kersbergen. Sinds begin 2013 zijn wij overgestapt van klimaatneutraal vliegen naar CO2 neutraal vliegen. Dat is voor de consument veel gemakkelijker te begrijpen'

Dat is nog maar de vraag Wat is CO2-neutraal vliegen? Een rekenmethode waarin uitsluitend de kale hoeveelheid kerosine wordt omgerekend naar tonnen uitgestoten CO2 Volgens alle klimaatexperts is dat niet eerlijk niets Maar voor de eerlijkste compensatie moeten we toch echt de grens over, denkt Groen. Het Duitse Atmosfair presenteert voor onze reis een rekening van 97 euro. Omdat dit de werkelijke kosten zijn verzekert natuurkundige en milieueconoom Dietrich Brockhagen van de organisatie.

Volgens de jongste kennis is het klimaateffect van vliegtuigen minstens drie keer zo groot als de hoeveelheid verstookte kerosine, zegt hij. Het Duitse ministerie van Milieu adviseert zelfs een omrekenfactor van drie tot vijf. Bovendien brengt bijna niemand de werkelijke kosten van de duurzame energieprojecten in rekening. 'Wij zijn zelf eigenaar en weten wat het echt kost om klimaatneutraal te kunnen zijn Dat is de prijs die we in rekening brengen.’

Vliegtuigen produceren hoog in de lucht veel meer broeikasgas en dan auto’s op de grond met dezelfde hoeveelheid brandstof. Ongeveer 1,9 keer zoveel, denkt voorlichtingsinstantie Milieu Centraal, maar er zijn ook hogere schattingen.

Die rekensom laat Greenseat bewust achterwege om goedkoper te kunnen zijn. Dat is mooi meegenomen voor de Nederlandse overheid, die haar vliegreizen bij deze maatschappij laat compenseren. Dat geldt ook voorde KLM, die het retourtje Curaçao voor 12,72 euro kan neutraliseren en de uitstoot stelt op 1,5 ton CO2. Meer dan Greenseat. Wij hanteren de actuele gegevens over het type vliegtuigen de beladingsgraad, zegt de KLM-woordvoerder.

Andere aanbieders gebruiken wel een omrekenfactor. Toch komen ook Hivos, Riksja Travel, Climate Neutral Group(CNG), Trees for All en het Duitse Atmosfair allemaal uit op andere tarieven en hoeveelheden CO2. Iets compenseren is beter dan niets.

Bron:
DE VOLKSKRANT

 
Naar boven